d6101_1809k9
Fundamentsringen lyft på plats.
The foundation ring will be placed.
d6101_1809k9.jpg