d6101_1873k9
Grävningsarbeten vid Stugyls vindkraftverk nr 9.
Excavation work at Stugyls wind turbine no 9.
d6101_1873k9.jpg