d6101_2890k9
12 st betongbilar från Åkericentralen på Gotland ser till att 45 kubikmeter betong i timmen kommer fram till gjutningen.
12 pc concrete trucks from Åkericentralen on Gotland ensure that 45 cubic meters of concrete per hour comes to the casting.
d6101_2890k9.jpg