d6101_2893k9
Betongen tillverkas i Träkumla och Stånga.
The concrete is produced in Träkumla och Stånga.
d6101_2893k9.jpg