d6101_2906k9
Det är viktigt att det inte blir stopp i gjutningen och därför finns det en betongpumpbil i beredskap i Stånga.
It is important that there will be no stop in the casting and therefore there is a concrete pump truck on alert in Stånga.
d6101_2906k9.jpg