d6101_2910k9
En presenning läggs över fundamentscentrum för att skydda mot regn.
A tarp is placed over the foundation center to protect against rain.
d6101_2910k9.jpg