d6101_2922k9
Stugyl nr 4. Avbaning pågår inför grävning av fundament.
Digging of foundation Stugyl no 4.