108 . Tekniker lyfts på plats för montering av vingarna.
Technicans hoist up for the rotorassembleing.

Tillbaka/Back


Windpowerphotos.com/Home