110. Tornet justeras så att det står exakt lodrätt med hjälp av
laserteknik.

The tower is being correted so it is exactly in the vertical line
by lasertechnic.

Tillbaka/Back


Windpowerphotos.com/Home