13. Montering av 1,65 MW Vindkraftverk.


Foto: 1999. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home