14. Torndelar kommer till vindkraftsparken.
Foto: 1999. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home