19. Smöjenparken från nordost.

Foto: 1999. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home