22. Montering av rotor till 1,65 MW
vindkraftverk.
Foto: 1999. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home