25. Maskinhus till 1,65 MW-verk lyfts
på plats av 250-tons fackverkskran

Foto: 1999. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home