28. Rotor på plats. 1,65 MW-verk
Foto: 1999. Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home