Skanska och ABB plöjer ner HVDC- Lightkabel på Näsudden
September 1998. Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home