59. Kabelnedplöjning av HVDC-Lightkabel vid Homa 10 km
söder om Visby. Albers Maskinstation utför detta arbete, här går
kalkstensberget upp i dagen. September 1998.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home