60. Kabelnedläggning av HVDC-Lightkabel vid Homa 10 km
söder om Visby. Albers Maskinstation utföde detta arbete, här går
kalkstensberget upp i dagen, varför en bergborrmaskin går före.
September 1998.
Foto: Gunnar BritseTillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home