61. Grundarbeten vid Nässtationen på sydvästra Gotland
Mars 1999.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home