62. De två Hvdc-light kablarna kommer till Nässtation.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home