63. Nässtationen med några av vindkraftverken, vars energi Hvdc-light
kabeln skall överföra.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka