69. Kabelingång vid strömriktarstationen vid Näs på syd-
västra Gotland. Maj 1999.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home