71. Översiktsbild, strömriktarstationen vid Näs på sydvästra
Gotland. Maj 1999.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home