72. I väntan på montering vid strömriktarstationen Bäcks i Endre
några km öster om Visby.Juli 1999.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back

Windpowerphotos.com/Home