73. Monteringsarbete vid Nässtationen.
Juni 1999.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Back
Windpowerphotos.com/Home