74. Monteringsarbete vid Nässtationen.
Juni 1999.
Foto: Gunnar Britse

Tillbaka/Backs
Windpowerphotos.com/Home