75. Nässtationen i juni 1999. Längst bort till höger
ligger Alsviks vindkraftspark. (Vattenfall). The Nässtation
in June 1999. The windmills up to the right are Alsvik
windmillplant

Photo: Gunnar Britse

Tillbaka/Back
Windpowerphotos.com/Homes