77. Installation av meteorologisk mätmast på Bockstigen.
Installation of meteorological post on Bockstigen.
1999.

Photo: Gunnar Britse/Windpowerphotos.com
Tillbaka/Back
Windpowerphotos.com/Home