d6101_3102k9
Nya Näsudden Väst, vindkraftverk nr 2. Foto den 2 december 2010. Den tidiga vintern med hård blåst, kyla och snö stoppade arbetet med fundamentet.
New Näsudden West, wind turbine no 2. Photo from December 2, 2010. The early winter with high winds, cold and snow stopped work on the ground.