d6101_3103_resize
Vatten och issörja på botten av fundamentet gjorde det svårt att slutföra armering och gjuta. Water and ice to ensure the bottom of the base made it difficult to complete the reinforcement and casting.