d6101_3105k9
Nya Näsudden Väst, vindkraftverk nr 1 den 2 december 2010. New Näsudden West, foudation for wind turbine No 1. Photo from December 2, 2010.