d6101_3127
500 meter innan Näs kyrka pågår kabelläggning för Repowing Näsudden. För att kunna avsluta arbetet med fundament nr 2 på Nya Näsudden Väst så satte man in värmeaggregat och körde 2 tankbilar med 80 gradigt varmvatten för att smälta is och issörja och pumpade sen ut vattnet.
500 meters before Näs church are GEAB laying cables for Repowing Näsudden. In order to finish work on foundation No. 2 on the New Näsudden West did they use heaters and drove two trucks with 80 degree hot water to melt ice and slush and then pumped the water out.