d6101_3130
Vid denna dags fundamentering var 7 betongbilar engagerade från Stånga betongstation och 5 från Träkumla betongstation. At this day was seven concrete trucks involved from Stånga concrete plant and five from Träkumla concrete plant.