d6101_3165b
Betongtillverkningen styrs från detta kontrollrum av en operatör.The concrete production process are controlled by the operator.