d6101_3166
Operatören har visuell överblick över fordonen genom sitt fönster. The operator have visual contact with the trucks through a window.