d6101_1863k9
Armeringsarbetet vid Stugyl vindkraftverk nr 5 snart färdigt.
The reinforcement at Stugyls windturbine nr 5 will soon be finished.
d6101_1863k9.jpg