d6101_3168
En betongbil har backat in för lastning. A truck are being loaded.