d6101_3128
För att gjutningsprocessen skall fungera perfekt krävs det att en betonglast kommer fram var 10:e minut. For the casting process should be perfect requires that a concrete cargo arrives every 10 minutes.