d6101_3165c
Datautrustning för styrning av processen. Computor equipment for the process control.